१३ निर्देशक आबश्यक

युथ पार्लियामेण्ट नेपाललाई  समय अनुकुल चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन बिभिन्न बिधामा १३ जना निर्देशकको आबश्यकता परेको हुदा निम्न योग्यता पुगेका व्यक्तिले सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गर्दछौ।  आबेदन इमेल गर्दा निम्न निर्देशक मध्य एक उल्लेख गर्न हुन समेत अनुरोध छ।

1. Membership Commission Director
2. Government Affairs Commission Director
3. Professional service commission Director
4. Marketing, Media & Communication Commission Director
5. Training & Leadership Commission Director
6. Community service Commission Director
7. International Service Commission Director
8. Parliamentary & Political Service Commission Director
9. Health Service Commission Director
10. Education Service Commission Director
11. Tourism Service Commission Director
12. Election Service Commission Director
13. Judicial Service Commission Director
उमेर:                        16-40

 

शैक्षिक योग्यता:       +२ उत्तीर्ण
कागजात:                 Detail CV
सम्पर्क ठेगाना:         014436040,4436039

 

ईमेल:                      youthparliamentnepal13@gmail.com, info@youthparliamentnepal.org 
नोट: इमेलबाट सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।

Report of Global Youth Peace Conference 2018

   13th -14th January Acknowledgement Youth Parliament Nepal would like to express its heartfelt...

Read More

१३ निर्देशक आबश्यक

युथ पार्लियामेण्ट नेपाललाई  समय अनुकुल चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन बिभिन्न बिधामा १३ जना...

Read More

Leadership and personality development

Youth Parliament Nepal has set a platform to uplift every youth of the nation;...

Read More

Tourism Parliament

Tourism is the most important component of development. It has become an important area...

Read More